Condenspotten

Zoekresultaten en specificaties

Artikelnaam: Merk:
Voorraadartikel: Serie:
Fig.:


Selectie van condenspotten

Uitleg van de gebruikte pictogrammen
 
Pictogram   Beschrijving   Pictogram   Beschrijving
  Vlottercondenspot met automatische ontluchter
(alléén bij verzadigde stoom)
    Klokvlottercondenspot
  Vlottercondenspot met instelbare naaldklep     Thermostaatcondenspot
  Thermodynamische condenspot     Bitmetaalcondenspot
  Thermodynamische condenspot met automatische ontluchter
(alléén bij verzadigde stoom)
       
 
 
Autoclaven Stoomdistributie Verwarming
Droogcilinders Tanks en vaten, binnen Wasserij machines
Keukenapparatuur Tanks en vaten, buiten  
Persen Verdampingstoestellen  
 
Autoclaven    
Toepassing   1e keus   Alternatieven            
Autoclaven                
 
Droogcilinders   Persen
Toepassing   1e keus   Alternatieven   Toepassing   1e keus   Alternatieven
Hoge snelheid droogcilinders         Vulkaniseerpersen    
Lage snelheid droogrollen       Platenpersen    
 
Tanks en vaten, binnen   Verdampingstoestellen
Toepassing   1e keus   Alternatieven   Toepassing   1e keus   Alternatieven
Niet kristische processen       Verdampers    
Kritische processen       Distileerketels    
 
Wasserij machines   Keukenapparatuur
Toepassing   1e keus   Alternatieven   Toepassing   1e keus   Alternatieven
Mangels       Kleine kookpannen    
Kledingpersen       Grote kookpannen    
Wasdroger       Kookketels (kiepbaar)      
            Warmhoud tafels    
 
Tanks en vaten, buiten   Stoomdistributie
Toepassing   1e keus   Alternatieven   Toepassing   1e keus   Alternatieven
Voorwarmers       Waterafscheider    
Opslagtanks (continu gebruik)       Hoofdstoomleidingen (verzadigde stoom)    
Opslagtanks (niet-continu gebruik)       Hoofdstoomleidingen (oververhitte stoom)      
Anti-vorst tracing       Aftakkingen    
Kritische tracing       Stoomverdeel-stukken    
 
Verwarming   Verwarming (vervolg)
Toepassing   1e keus   Alternatieven   Toepassing   1e keus   Alternatieven
Boilers       Convectoren (natuurlijke circulatie)    
Warmtewisselaars       Convectoren (geforceerde circulatie)    
Stoomradiatoren       Verwarmings-batterijen    
Ribbenbuizen       Paneelverwarming    
Luchtverhitters                

De werking van condenspotten

Op de volgende pagina’s wordt uiteengezet hoe de meest toegepaste condenspotten functioneren.
 

Vlotter condenspot


 

Werking

Het klepmechanisme van een vlotter condenspot wordt gestuurd door een bolvormige gesloten vlotter. Het toestromende condensaat drukt de vlotter (S) omhoog en opent via een hefboomoverbrenging (H) de afvoerklep (V). Het condensaat wordt vervolgens door de overdruk op het stoomnet via de condensleiding afgevoerd. Stroomt er meer condensaat in de condenspot dan stijgt de waterspiegel in de vlotter condenspot en wordt de afvoerklep verder geopend. Doordat de vlotter verder omhoog wordt gedrukt komt de afvoerklep verder open te staan en voert de vlotter condenspot dus meer condensaat af. Door deze regelende werking zal de vlotter condenspot continu condensaat af kunnen voeren.

Wanneer de hoeveelheid toegevoerd condensaat vermindert daalt de waterspiegel en daarmee de vlotter. De afvoerklep sluit hierdoor langzaam en zal gesloten blijven als er geen condensaat meer toegevoerd wordt. Het vlottermechanisme is zodanig geconstrueerd dat klep en zitting onder de waterspiegel blijven als de condenspot gesloten is. Er blijft dan altijd een waterslot achter, waarmee “stoomdoorslag” (stoomverlies) wordt voorkomen.
 

Hogere drukken

De drijfkracht van de vlotter (S) overwint de kracht waarmee de klep (V) als gevolg van het drukverschil op de zitting wordt gedrukt. Bij stijgende druk wordt de sluitkracht op de klep groter, totdat de drijfkracht van de vlotter deze niet meer kan overwinnen. Om de vlotter condenspot bij hogere drukken goed te laten werken kan men kiezen uit twee oplossingen.
 • Ofwel de doorlaat van de zitting worden verkleind om zo de kracht waarmee de klep op de zitting gedrukt wordt te verkleinen.
 • Of de vlotter en daarmee het huis worden vergroot om zo het drijfvermogen en dus de kracht waarmee de klep wordt geopend te verhogen.

Beide oplossingen hebben echter een beperking. In het geval van een kleinere uitgang en klep zal de capaciteit verlaagd worden en in het geval van de grotere vlotter zal de constructie vergroot moeten worden wat de vlotter condenspot duurder maakt. Raadpleeg Econosto voor de beste keuze voor uw toepassing!
 

Ontluchting

Omdat de klepzitting onder water zit, moet er voor het afvoeren van lucht en andere niet condenseerbare gassen altijd een ontluchter aanwezig zijn. Dit kan veelal met een automatische ontluchter ofwel met een instelbare handontluchter. Vlotter condenspotten zijn met ingebouwde thermostatische ontluchter te verkrijgen.

Voordelen:
 • Kan snel en veel condensaat afvoeren
 • Prima ontluchter
 • Modulerende werking, voert condensaat direct af
 • In vele toepassingen inzetbaar
Beperkingen:
 • Bij buitenopstelling zal de vlotter condenspot geïsoleerd moeten worden om bevriezing tegen te gaan
 • Relatief groot / zwaar
 • Relatief kostbaar

Klokvlotter condenspot


 

Werking

De naam zegt het reeds; de vlotter is uitgevoerd als een klok of omgekeerde emmer (G), waarmee de afvoerklep (V) boven in de condenspot wordt geopend en gesloten. Bij het opstarten ligt de klok onderin, zodat het eerste condensaat continu kan worden afgevoerd. Verzamelt zich daarna stoom of lucht onder de klok dan wordt deze omhoog gedreven en sluit de klep.

De werking is te vergelijken met een omgekeerd glas in water. Het glas ondervindt door de “lucht” of stoom een opwaartse kracht. Wanneer de stoom na enige tijd condenseert, verliest de klok zijn drijfkracht, zakt en trekt de klep weer open, zodat het inmiddels aangevoerde condensaat weer afgevoerd wordt. Lucht condenseert niet en zodoende zou de condenspot dicht blijven. Om dit te voorkomen is bovenin de klok een klein gaatje (B) aangebracht. Door deze opening kunnen lucht en andere niet condenseerbare gassen ontwijken, de klok zakt weer en de klep wordt geopend. Op deze wijze werkt de klokvlotter condenspot intermitterend, bij normale belasting dus open-dicht.

Voordelen:
 • Minder gevoelig voor vuil
 • Redelijk bestand tegen waterslag
Beperkingen:
 • Bij opstarten is het noodzakelijk dat de condenspot gevuld is met water/ condensaat
 • Constant klein stoomverlies bij lage belasting
 • Matige ontluchter
 • Intermitterende werking, bij normale belasting
 • Bij buitenopstelling is er kans op bevriezing, de condenspot moet dus geïsoleerd worden

Thermodynamische condenspot


 

Werking

De thermodynamische “TD” condenspot bestaat uit drie delen namelijk het huis, de schijfvormige klep en het deksel. Zit er condensaat aan de inlaat, dan zal dit de schijfvormige klep omhoog duwen. Hierdoor loopt het condensaat weg naar het condensaatnet. Als het condensaat echter heter wordt zal het condensaat door de drukverlaging spontaan in “flash steam” (naverdampstoom) omgezet worden. Deze omzetting zorgt vervolgens voor een enorme volumevergroting wat op zijn beurt voor een enorme snelheidsverhoging onder de klep zorgt. Door deze snelheidsverhoging daalt vervolgens de druk onder de klep, waardoor deze door de druk boven de klep dichtgedrukt wordt. De “flash steam” die zich nu boven de klep bevindt zal vervolgens langzaam afkoelen en condenseren. Door de drukverlaging zal de klep weer open gaan en kan het proces zich herhalen.

De werking van de TD condenspot berust op de wet van behoud van energie, ook bekend als de wet van Bernoulli. Deze wet stelt dat de totale energie van een stof behouden blijft. Doordat de totale energie van een stof (kinetische energie ofwel snelheid, gravitatie-energie en de druk) gelijk moeten blijven zorgt een snelheidsverhoging voor de benodigde drukverlaging onder de klep.

Met een eenvoudig proefje is dit duidelijk aan te tonen. Houd een blaadje papier zodanig voor de mond dat het lange eind naar beneden over uw hand hangt. Blaas nu krachtig over het papier en zie hoe het blaadje omhoog komt. Door de snelheidsverhoging van de lucht boven het blaadje daalt de druk aan de bovenkant. Omdat de druk aan de onderkant nu hoger is als aan de bovenkant wordt het blaadje ,tegen de zwaartekracht in, naar boven gedrukt.

De TD condenspot is tevens te leveren met ingebouwde ontluchter om regelmatig opstarten gemakkelijk te maken.

Voordelen:

 • Eenvoudige constructie
 • Weinig onderhoud
 • Relatief voordelig
 • Goed bestand tegen waterslag, trillingen en oververhitte stoom
 • Werkt als terugslagklep


Beperkingen:

 • Beperkte ontluchtingscapaciteit, voor veelvuldig opstarten is een losse ontluchter aan te raden
 • Tikkend geluid, wat hinderlijk kan zijn in bijvoorbeeld ziekenhuizen
 • Intermitterende werking en dus minder geschikt voor warmtewisselaars
 • Minimale vereiste verschildruk, tussen in en uitgang, van 0,25 bar (met ontluchter 0,8 bar)
 • Maximale toelaatbare tegendruk (max 70%-80%)

Bimetaal condenspot


 

Werking

De bimetaal condenspotten zijn thermische condenspotten. Het bimetaalelement bestaat uit meerdere sets plaatjes van twee metalen met een verschillende lineaire uitzettingscoëfficiënt. Indien het bimetaal verwarmd wordt zal het evenredig met de temperatuurverandering gaan buigen. Van deze toestandsverandering wordt gebruik gemaakt om de klep van de condenspot te bedienen. Bij het voorbeeld in afbeelding 1 bestaat het thermisch element uit meerdere bimetalen, waarvan er telkens twee tegenover elkaar liggen. Bij een stijgende temperatuur zetten deze bimetalen uit, waardoor de klep dicht getrokken wordt. Daalt de temperatuur dan ontspannen de bimetalen. Hierdoor gaat de klep open gaat en wordt het condensaat afgevoerd.

Temperatuurverschil

Het condensaat verwarmt het element, de bimetaal plaatjes buigen waardoor de klep tegen de stoomdruk in wordt gesloten. Deze condenspot werkt dus op temperatuur en op druk. Om er nu zeker van te zijn dat geen stoom verloren gaat, is het element zodanig afgesteld dat de klep sluit voordat de stoomtemperatuur wordt bereikt. Zodoende is altijd enige onderkoeling van het condensaat onder de stoomtemperatuur nodig om de klep te openen.

Bimetaal condenspotten hebben derhalve een temperatuurverschil nodig om de klep te sturen. Dit is afhankelijk van de afstelling en de reactiesnelheid door hysteresis van het bimetaalpakket.

Voordelen:

 • Compact en robuust
 • Minder gevoellig voor waterslag
 • Hoofdklep werkt als terugslagklep
 • Relatief voordelig in aanschaf


Beperkingen:

 • Relatief trage werking en daardoor meer stuwing
 • Een hogere tegendruk geeft meer stuwing en verandert de werking
 • Element veroudert, vooral bij oververhitte stoom

Thermostatische condenspot

Werking

De balgmembraan condenspot (thermostatische condenspot) behoort, net als de bimetaal condenspot, tot de groep “thermische condenspotten”. De balgmembraan (T) is een geheel gesloten roestvaststalen “doos” gedeeltelijk gevuld met een mengsel van veelal alcohol en water waarvan het kookpunt lager ligt dan van water.
Bij verwarming van de balgmembraan boven de dampspanning zal de mix van alcohol en water gasvormig worden en daardoor uitzetten. Het uitzetten van de mix en daardoor de balg sluit de klep vervolgens af. Door het variëren van de samenstelling van de mix ligt het kookpunt tussen de 5° tot 24°C onder de verzadigde stoomtemperatuur. Op deze wijze wordt het condensaat ook bij wisselende druk altijd met de zelfde onderkoeling afgevoerd. De stoom wordt dus zonder bijstelling van de condenspot tegengehouden bij wisselende drukken.

Temperatuurgrafiek

De werking laat zich goed verklaren aan de hand van de grafiek in afbeelding 1. Stel dat de balgmembraan condenspot een onderkoeling van 20 °C heeft en gebruikt wordt voor het ontwateren van een kookketel met een werkdruk van 5 bar en 159 °C (verzadigd stoom). Bij het opstarten staat de condenspot volledig open, de kookketel is nog koud en drukloos. Wanneer het stoom uit de ketel vervolgens langzaam in het systeem wordt gelaten (zoals het hoort) dan zullen lucht en condensaat snel en gemakkelijk worden afgevoerd. Naarmate het condensaat echter heter wordt, stijgt de dampspanning in de balgmembraan en volgt daarbij de gestippelde kromme in de grafiek. Zoals in afbeelding 1 zichtbaar is, ligt de kromme van de dampspanning (kookpunt) van de vulling op een gelijke afstand van de verzadigde stoomkromme. Doordat het systeem vol met stoom loopt en daardoor de temperatuur van het systeem langzaam naar de verzadigde stoomtemperatuur klimt, zal de temperatuur naar 159 °C stijgen (in dit voorbeeld gingen we uit van een stoomdruk van 5 bar). Hierdoor komt de temperatuur boven de 139 °C waarbij de alcohol/ watermix gasvormig wordt en de balg uitzet. Dit zorgt er vervolgens voor dat de condenspot sluit voordat de stoom de condenspot bereikt.


Na het sluiten van de condenspot verzamelt zich condensaat in de toevoer. Hierdoor krijgt de leiding de tijd om af te koelen. Zodra het condensaat voldoende (in dit geval 20 °C onderkoeling) is afgekoeld zal de alcohol/ watermix weer condenseren, waardoor de balg krimpt. De klep van de condenspot gaat hierdoor weer open en het condensaat wordt afgevoerd. Dit proces herhaalt zich als het condensaat is afgevoerd en de balgmembraan condenspot weer sluit door de hogere temperatuur van het stoom.

Voordelen:

 • Geen nastelling vereist bij wisselende druk
 • Geen invloed van tegendruk
 • Geen last van bevriezing
 • Goede ontluchter


Beperkingen:

 • Gevoelig voor waterslag
 • Door de tragere werking creëert de balgmembraan condenspot, afhankelijk van de vulling, enige stuwing
 • Beperkt geschikt voor oververhitte stoom
   

Constructies van condenspotten

De onderstaande afbeeldingen tonen de meest voorkomende typen condenspotten en de belangrijkste onderdelen, waaruit deze zijn opgebouwd.

Vlotter condenspot


Bekijk ons assortiment vlotter condenspotten in onze online productcatalogus.
Terug naar boven

Klokvlotter condenspot


Bekijk ons assortiment klokvlotter condenspotten in onze online productcatalogus.
Terug naar boven

Thermodynamische condenspot


Bekijk ons assortiment thermodynamische condenspotten in onze online productcatalogus.
Terug naar boven

Bimetaal condenspot


Bekijk ons assortiment bimetaal condenspotten in onze online productcatalogus.
Terug naar boven

Thermostatische condenspot


Bekijk ons assortiment thermostatische condenspotten in onze online productcatalogus.
Terug naar boven

Toepassing van condenspotten

Vlotter condenspot

Vlotter condenspotten worden met name toegepast op plekken waar het condens meteen afgevoerd moet worden. Vanwege de modulerende werking van de vlotter condenspot wordt dit type condenspot veel toegepast bij de ontwatering van warmtewisselaars. De hoeveelheid condensaat dat de vlotter condenspot afvoert kan zonder problemen variëren. Stuwing die bij andere condenspotten op kan treden komt dan ook niet voor bij de vlotter condenspot. De capaciteit van de warmtewisselaar, die afhankelijk is van de afvoer van het condensaat, zal daardoor ook hoog zijn.

Beperkingen van de vlotter condenspot zijn de kans op bevriezing en de gevoeligheid voor verstopping voor waterslag en vuil. Door een vlotter condenspot te isoleren en na een filter in te bouwen, kan de vlotter condenspot in veel gevallen ook in de kou en bij ligt vervuilde stoom toegepast worden.

Typische toepassingen zijn:

 • Verwarming
  • Boilers
  • Tegenstroomapparaten
  • Convectoren (geforceerde circulatie)
  • Luchtverhitters
  • Verwarmingsbatterijen
  • Paneelverwarming
 • Verdampingstoestellen
  • Verdampers
  • Distileerketels
 • Droogwalsen
  • Droogrollen
 • Wasserijmachines
  • Tumblers
 • Olie
  • Olievoorwarmers

Bekijk ons assortiment vlotter condenspotten in onze online productcatalogus.

Klokvlotter condenspot

Klokvlotter condenspotten worden met name ingezet op lastig bereikbare plekken vanwege de grote bestandheid tegen vuil en waterslag. Daarnaast heeft een klokvlotter condenspot geen onderhoud nodig en blijft een klokvlotter condenspot open staan bij een defect. Als de klokvlotter condenspot defect raakt kan het proces dus doorgaan. Om deze redenen worden klokvlotter condenspotten ook wel omschreven als fit & forget condenspotten.

Beperkingen die aan klokvlotter condenspotten zitten zijn de kans op bevriezing doordat er altijd water in de condenspot achter blijft en de intermitterende werking van de klokvlotter condenspot. Door de klokvotter condenspot te isoleren, kan in veel gevallen de klokvlotter condenspot ook in de kou worden ingezet.

Typische toepassingen zijn:

 • Droogtoestellen
  • Korte droogspiralen
 • Olie
  • Olieopslagtanks
 • Stoomdistributie
  • Waterafscheiders
  • Hoofdstoomleidingen
  • Aftakkingen
  • Stoomverdeelstukken

Bekijk ons assortiment klokvlotter condenspotten in onze online productcatalogus.

Thermodynamische condenspot

Thermodynamische (TD) condenspotten worden met name ingezet voor de ontwatering van stoomleidingen. De reden dat ze hier voor worden ingezet is dat ze ongevoelig zijn voor bevriezing en condensaat gelijk afvoeren. Hierdoor zijn ze zeer geschikt om een hoofdstoomleiding die buiten is geplaatst te ontwateren. Andere voordelen van de TD condenspot zijn de kleine inbouwmaat, het gemak waarmee de condenspotten zijn te controleren en de goede weerstand tegen waterslag.

Een beperking van de TD condenspot is de slechte bestandheid tegen vuil. Door voor een TD condenspot een filter in te bouwen kan de TD condenspot ook in ligt vervuilde leidingen worden ingezet. Er zijn ook TD condenspotten te koop met een ingebouwd filter.

Typische toepassingen zijn:

 • Stoomdistributie
  • Waterafscheiders
  • Hoofdstoomleidingen
  • Aftakkingen
  • Stoomverdeelstukken
 • Keukeninstalatie
  • Grote kookpannen
 • Droogtoestellen
  • Lange droogspiralen
  • Droogkasten
 • Autoclaven
 • Wasserijmachines
  • Mangels
  • Kledingpersen
 • Tanks en vaten
  • Tanks voor diverse processen
 • Persen
  • Vulkaniseerpersen
  • Platenpersen


Bekijk ons assortiment thermodynamische condenspotten in onze online productcatalogus.

Bimetaal condenspot

Bimetaal condenspotten worden met name ingezet op plekken waar stuwing gewenst is, zoals bij tracing. Het voordeel van stuwing is dat het condensaat de tijd krijgt om zijn warmte af te geven. Dit voordeel is met name belangrijk als het condensaat geloosd wordt. Immers koeler condensaat betekent minder warmteverliezen en dus lagere stookkosten. Dit voordeel gaat met name op bij tracing. Omdat het bij tracing veelal niet loont om de kleine hoeveelheid condensaat terug te voeren, is het zaak om zo veel mogelijk warmte uit het condensaat te winnen. De warmte die nog in het geloosde condensaat zit is namelijk puur verlies. Een ander voordeel van bimetaal condenspotten is dat er minder flash stoom optreed doordat het condensaat onderkoeld is. Voordeel hiervan is dat de condensaatleidingen kleiner ontworpen kunnen worden.

Typische toepassingen zijn:

 • Verwarming
  • Ribbenbuizen
 • Tanks en vaten
  • Kleine heetwatertank
 • Tracing

Bekijk ons assortiment bimetalen condenspotten in onze online productcatalogus.

Thermostatische condenspot

De thermostatische condenspot (ook wel balgmembraan condenspot genoemd) lijkt qua eigenschappen veel op een bimetaal condenspot. De punten waarop de thermostatische condenspot afwijkt van de bimetaal condenspot is op nauwkeurigheid en de gevoeligheid voor vuil en waterslag. De thermostatische condenspot is nauwkeuriger dan de bimetaal condenspot maar heeft meer last van vuil en waterslag. Door deze nauwkeurigheid wordt de balgmembraan condenspot veelal toegepast in toepassingen waarbij het nauwkeurig op temperatuur houden essentieel is. Vanwege de snelle werking van de thermostatische condenspot wordt deze ook vaak als ont- en beluchter ingezet.

Typische toepassingen zijn:

 • Verwarming
  • Stoomradiatoren
  • Convectoren (natuurlijke convectie)
 • Keukeninstallatie
  • Kleine kookpannen
  • Warmtafels
 • Tracing

Bekijk ons assortiment thermostatische condenspotten in onze online productcatalogus.

Terminologie rond de toepassing van Stoom en Condenspotten

Inhoudsopgave

Abs - Dro Dru - Ko Kra - Soo Soo - Sto Stu - War War - Wat
Absolute druk (bar/a) Druk (p) Kracht (F van Force) Soortelijk volume Stuwing Warmte-inhoud (U)
Atmosferische druk Drukverschil Kubieke meter Soortelijke waarden Temperatuur (T) Warmteoverdracht
Balgmembraan Enthalpie (H) Liter Stoom Temperatuurverschil (dT) Warmtewisselaar
Bimetaal element Flash steam (naverdampstoom) Luchtdruk Stoomdoorslag Thermometer Waterfilm
Capaciteit Hysterese van een condenspot Manometer Stoomdruk Vacuüm Waterbehandeling
Condensaat Intermitterende werking Modulerende werking Stoomleiding Verdampingswarmte Waterslag
Condensatie Isolatie Natte stoom Stoomtabel Verwarmd oppervlak  
Condensleiding Kilojoule (kJ) Ontluchten Tegendruk Verzadigde stoom  
Condensafvoer Kilocalorie (kcal) Overdruk Verzadigde stoomdruk Volume  
Dampspanning Kilopond (kp) Oververhitte stoom Verzadigde stoomtermperatuur Voordruk  
Droge stoom Koken Soortelijke massa Stoomvolume Warmte (Q)  

Absolute druk (bar/a)

Drukeenheid met volledig vacuüm (0 bar absoluut) als nulpunt.
Terug naar de inhoudsopgave

Atmosferische druk

Atmosferische (ook wel barometrische) is de druk van de ons omringende atmosfeer. Deze druk is afhankelijk van de hoogte waarop men zich bevindt en de luchtdruk. Voor technische doeleinden afgerond op 0 bar voor zeeniveau.

1 bar = 1.000 mbar (millibar)

Terug naar de inhoudsopgave

Balgmembraan

Metalen membraan met daarin een opgesloten mix (vaak alcohol / water). Bij verhitting gaat de vulling koken, bouwt druk op en zet daardoor de balg uit en bij afkoeling krimpt de balg. Deze beweging van het element kan worden benut om b.v. een condenspot of ontluchter voor stoomsystemen te bedienen (open naar dicht). Door de vergelijkbare eigenschappen als die van gewoon water volgt deze balgmembraan automatische de verzadigde stoomcurve.
Terug naar de inhoudsopgave

Bimetaal element

Dit bestaat uit tenminste twee aan elkaar versmolten metalen met verschillende uitzettingscoëfficiënten. Hierdoor zal bij verwarming het ene metaal meer uitzetten. Omdat de twee metalen aan elkaar vast zitten trekt het bimetaal krom. Deze beweging van het element kan worden benut om b.v. de klep van een condenspot te bedienen (open naar dicht). Bimetaal heeft een lineaire karakteristiek en volgt niet automatisch de stoomcurve. Door plaatjes van verschillende lengten na elkaar te laten aangrijpen kan dit effect benaderd worden. 
Terug naar de inhoudsopgave

Capaciteit

De hoeveelheid kokend heet condensaat (kilogrammen) die een condenspot per tijdseenheid (uur) af kan voeren bij het gegeven drukverschil. Let op dat bij het opstarten de benodigde condenshoeveelheid groot is, terwijl het drukverschil nog laag zal zijn. Voor de bepaling van de condenspot doorlaat wordt vaak een veiligheidsfactor van 1,5 tot 2 aangehouden.
Terug naar de inhoudsopgave

Condensaat

Gecondenseerde stoom, ofwel zuiver, meestal kokend heet water, bevat veel energie en kan zonder bewerking prima als voeding voor de stoomketel dienen. Hergebruik van condensaat verhoogt het rendement van de gehele installatie.
Terug naar de inhoudsopgave

Condensatie

Het overgaan van verzadigde stoom in condensaat bij gelijkblijvende temperatuur onder afgifte van de verdampingswarmte.
Terug naar de inhoudsopgave

Condensleiding

Leiding voor het terug(af)voeren van het kokend hete condensaat naar de ketel. Er vormt direct na de condenspot zogenaamde naverdampingsstoom, afhankelijk van de stoomdruk. Hiermee rekening houden bij het bepalen van de vereiste leidingmaat. Te krappe condensleiding vormen een enorme weerstand en zijn de oorzaak van veel storingen in een stoominstallatie.
Terug naar de inhoudsopgave

Condensafvoer

Het afvoeren van het hete condensaat uit de stoominstallatie. Afhankelijk van de gekozen condenspot geschiedt dit op stoomtemperatuur of met enige onderkoeling.
Terug naar de inhoudsopgave

Dampspanning

De druk waarbij (heet) water kookt en verdampt. Omdat water bij een lagere druk eerder gaat koken kunnen door het verlagen van de druk, bij gelijke temperatuur stoombellen ontstaan. Het verlagen van de druk kan onder andere in pompen en bij afsluiters gebeuren. Het ontstaan van stoombellen in de vloeistof door het verlagen van de druk wordt ook wel cavitatie genoemd.
Terug naar de inhoudsopgave

Droge stoom

Stoom met daarin opgenomen een laag  gehalte (kleiner dan 5% van de massa) aan water. Verzadigde stoom (100% droog) bevat alle bij de actuele druk en temperatuur behorende warmte, dus zowel de vloeistofwarmte als de maximale verdampingswarmte. Buiten een stoomketel zal verzadigde stoom altijd een stijgend percentage aan vocht gaan bevatten. Daarom is een ontwateringspunt nodig om de ca. 30 meter en op alle plaatsen waar de leiding omhoog gaat.
Terug naar de inhoudsopgave

Druk (p)

Kracht die op een oppervlak werkt. In het SI-stelsel van eenheden:
1 bar = 105 N/m2. (N= Newton, zie ook bij ‘kracht’).
kPa is de iso eenheid voor druk (niet bar).
Terug naar de inhoudsopgave

Drukverschil

Het drukverschil bijvoorbeeld tussen de inlaat en de uitlaat condenspot staat. Bepaalt de (afvoer)capaciteit van die condenspot. Is bij opstart laag.
Terug naar de inhoudsopgave

Enthalpie (H)

Enthalpie is de een maat voor de energie die is opgeslagen in een medium. Enthalpie is een opsomming van de interne energie en de energie die is opgeslagen door de druk. De formule voor Enthalpie is H = U + p * V  (Interne energie + druk * volume)
Terug naar de inhoudsopgave

Flash steam (naverdampstoom)

Stoom die ontstaat doordat de druk van het kokend hete condensaat onder de dampspanning komt en daardoor (deels) verdampt. Vind vooral plaats na de condenspot.
Terug naar de inhoudsopgave

Hysterese van een condenspot

Afhankelijkheid van een systeem van zowel de grootte van de oorzaak (bijvoorbeeld temperatuur) als de richting waarin de oorzaak verandert. In het geval van een balgmembraan of bimetaal condenspot zal deze bijvoorbeeld beginnen te openen bij 21 graden onderkoeling (temperatuur van hoog naar laag) en weer gaan sluiten bij 19 graden onderkoeling (temperatuur van laag naar hoog) i.p.v. de verwachte 20 graden onderkoeling.
Terug naar de inhoudsopgave

Intermitterende werking

Een condenspot met intermitterende werking opent en sluit met tussenpozen. Dit soort condenspotten zal bij normale belasting dus niet continu condensaat doorlaten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Thermodynamische en de klokvlottercondenspot.
Terug naar de inhoudsopgave

Isolatie

Zeer probaat middel ter vermindering van warmteverlies en het voorkomen van brandwonden. Levert een heel grote bijdrage aan het verbeteren van het rendement van de installatie.
Terug naar de inhoudsopgave

Kilojoule (kJ)

Eenheid voor arbeid, energie. Eén Joule is gedefinieerd als de energie die geleverd wordt als 1 Newton 1 meter lang wordt verplaatst. Een voorbeeld van geleverde arbeid (energie) is het duwen van een auto. Stel dat 250N nodig is om een auto in beweging te krijgen (en houden) en de auto 100 meter verplaatst moet worden dan is hier 250N * 100m = 25.000 Nm= 25.000 Joule = 25kJ voor nodig.
Terug naar de inhoudsopgave

Kilocalorie (kcal)

Oude eenheid voor energie (1 kcal = 4,1868 kJ). De kilocalorie is oorspronkelijk gedefinieerd als de energie die nodig is om 1 kilogram water 1 °C te verhogen. Omdat de energie die nodig is om 1 kilogram water 1 °C te verhogen afhankelijk is van de initiële temperatuur van het water is 1 calorie later gedefinieerd als  4,1868 Joule.
Terug naar de inhoudsopgave

Kilopond (kp)

Eenheid van kracht in het oude systeem (1 kp = 9,81 N). Dit is de aantrekkingskracht die de aarde op 1 kilogram heeft.
Terug naar de inhoudsopgave

Koken

Het doorverwarmen van een vloeistof bij een bepaalde druk, totdat dampbellen ontstaan. Afhankelijk van de druk varieert de temperatuur waarbij een vloeistof gaat koken. Zo gaat zuiver water bij 1 bar absoluut bij 100°C koken en op 2 bar absoluut bij 120°C koken. Het verband tussen de druk en de kooktemperatuur wordt weergegeven in de zogenaamde stoomkromme. De hogere druk in bijvoorbeeld een snelkookpan zorgt voor een hogere kooktemperatuur waardoor aardappelen in een snelkookpan in een kortere tijd gaar zijn.
Terug naar de inhoudsopgave

Kracht (F van Force)

Kracht of force in het Engels is een interactie tussen objecten die versnelling teweeg brengt. Een voorbeeld van kracht is bijvoorbeeld te zien bij een raketlancering. De raket ontsteekt zijn motor welke daardoor een kracht levert. De raket versnelt hierdoor en stijgt op. Een veelgebruikte eenheid voor kracht uit het SI-stelsel is Newton. 1 Newton is gedefinieerd als de kracht die nodig is om 1 kilogram een versnelling van 1m/s2 te geven.
Terug naar de inhoudsopgave

Kubieke meter

Het volume van een kubus met ribben van 1 meter. (1 m3 = 1.000 liter = 1.000 dm3).
Terug naar de inhoudsopgave

Liter

Volume eenheid uit SI stelsel van een kubus met ribben van 1 dm (1 L = 1 dm3 = 0,001 m3).
Terug naar de inhoudsopgave

Luchtdruk

Zie: Atmosferische druk.
Terug naar de inhoudsopgave

Manometer

Meetinstrument voor meten en lokaal aangeven van de druk in een systeem. Veelal geven manometers de druk in een systeem aan ten opzichte van de omgevingsdruk. In stoominstallaties wordt vaak de eenheid bar of kPa ( kiloPascal ) gebruikt. (1 bar = 100 kPa).
Terug naar de inhoudsopgave

Modulerende werking

Een condenspot met modulerende werking opent proportioneel als er zich condensaat aanbiedt en zal afhankelijk van de hoeveelheid condensaat verder open of dicht gaan. Dit soort condenspotten kunnen dus continu condensaat afvoeren zonder stuwing. Typisch voorbeeld hiervan is een vlottercondenspot. Deze zijn juist vanwege de continue werking wel lastiger te controleren.
Terug naar de inhoudsopgave

Natte stoom

Stoom die niet volledig gasvormig is maar ook waterdruppels bevat. Droge stoom uit een stoomketel wordt door warmteverliezen uiteindelijk natte stoom. Natte stoom leidt tot waterslag, erosie aan leidingen en regelkleppen en verlies aan capaciteit. Oplossing voor natte stoom is een stoomdroger ofwel waterafscheider te monteren voor de regelkleppen en bovendien voldoende ontwateringspunten aan de stoomleidingen te monteren.
Terug naar de inhoudsopgave

Ontluchten

Niet condenseerbare gassen (onder andere lucht) uit het stoomsysteem verwijderen. Door lucht die tijdens een stop in het stoomsysteem komt weer uit het stoomsysteem te verwijderen kan de stoom optimaal zijn werk doen en is een stoomsysteem gemakkelijker op te starten.
Het niet verwijderen van lucht uit een stoomsysteem heeft drie nadelen:

 • de partiële verzadigingsdruk van een stoom/ luchtmengsel is lager waardoor de temperatuur lager
 • de lucht belemmert bovendien de warmteoverdracht van de stoom
 • de aanwezigheid van lucht in het condensaatsysteem zorgt ook nog voor de ontwikkeling van koolzuurgas wat condensleidingen aantast
Terug naar de inhoudsopgave
 

Overdruk

Druk in een systeem, ten opzichte van de druk van de omringende atmosfeer (ca.1 bar absoluut) als 0-punt. Aflezing op een normale buisveermanometer. Op zeeniveau geeft een overdruk manometer ca. 0 bar aan als omgevingsdruk.
Terug naar de inhoudsopgave

Oververhitte stoom

Stoom die een hogere temperatuur heeft als de verzadigingstemperatuur van stoom. Oververhitte stoom is dan ook 100% droog.
Terug naar de inhoudsopgave

Soortelijke massa

Massa van een stof per inhoud. Wordt veelal uitgedrukt in kg/m3. Soortelijke massa is het omgekeerde van soortelijk volume.
Terug naar de inhoudsopgave

Soortelijk volume

Volume van een stof per massa. Wordt veelal uitgedrukt in m3/kg. Soortelijk volume is het omgekeerde van soortelijke massa.
Terug naar de inhoudsopgave

Soortelijke waarden

Verhoudingsgetallen tussen druk en volume.
Terug naar de inhoudsopgave

Stoom

Stoom is het gas dat gevormd wordt, wanneer water verdampt. Droge stoom is onzichtbaar.
Terug naar de inhoudsopgave

Stoomdoorslag

Het doorlaten van stoom door een condenspot (stoom lekkage).
Terug naar de inhoudsopgave

Stoomdruk

De druk waarmee de stoom is samengedrukt. Omdat stoom in industriële systemen altijd onder druk staat kan stoom tot explosies leiden, bij barsten van leidingen en tanks.
Terug naar de inhoudsopgave

Stoomleiding

Pijpleiding voor het transporteren van stoom.
Terug naar de inhoudsopgave

Stoomtabel

Verzameling van water- en stoomgegevens zoals druk, temperatuur, warmte-inhoud etc.
Terug naar de inhoudsopgave

Tegendruk

Druk die (na de condenspot) in het condensaatnet heerst. Wanneer de tegendruk hoger is dan de druk in het stoomnet kan er geen condensaat worden afgevoerd. Tegendruk is een veel voorkomende bron van storingen zoals waterslag en belemmert de goede werking en de capaciteit van een stoomsysteem. Oorzaken van te hoge tegendruk zijn de te krappe doorlaat van de condensleiding, het afvoeren naar een hoger gelegen condensleiding, lekke condenspotten, de lengte van de condensleiding en de eventuele aanwezigheid van druk in de condensverzameltank.
Terug naar de inhoudsopgave

Verzadigde stoomdruk

De druk waarbij water op een bepaalde temperatuur gaat koken en gasvormig wordt.
Terug naar de inhoudsopgave

Verzadigde stoomtemperatuur

De temperatuur waarbij water op een bepaalde druk gaat koken en gasvormig wordt.
Terug naar de inhoudsopgave

Stoomvolume

Zie: Soortelijk volume
Terug naar de inhoudsopgave

Stuwing

Ophoping van condensaat voor de condenspot
Terug naar de inhoudsopgave

Temperatuur (T)

Temperatuur is een maat voor hoe warm of koud een stof is. Met een thermometer kan deze eigenschap gemeten als een getal. Veelal wordt de gemeten waarde uitgedrukt in graden Celcius (°C).
Terug naar de inhoudsopgave

Temperatuurverschil (dT)   

Verschil in temperatuur van een object of medium na verwarmen of koelen of tussen twee media bij bijvoorbeeld een warmtewisselaar.
Bijvoorbeeld: water verwarmd van 20°C tot 70°C geeft dt = 50°C of 50 K (Kelvin).
Terug naar de inhoudsopgave

Thermometer

Meetinstrument voor meten van temperatuur.
Terug naar de inhoudsopgave

Vacuüm

Drukwaarde onder de absolute luchtdruk van (rond) 1 bar. Vacuüm wordt ook wel onderdruk genoemd. Een perfect vacuüm bestaat als een ruimte geen materie bevat en daardoor geen druk kent.
Terug naar de inhoudsopgave

Verdampingwarmte

Warmte benodigd om een vloeistof te verdampen, bij gelijkblijvende temperatuur.
Terug naar de inhoudsopgave

Verwarmd oppervlak

Oppervlak dat bij verwarming met een medium, een secundair medium verwarmt.
Terug naar de inhoudsopgave

Verzadigde stoom

Verzadigde stoom is stoom die condenseert bij verlaging van temperatuur. Verzadigde stoom wordt ook wel natte stoom genoemd, omdat er bij het geringste warmteverlies minuscule waterdruppeltjes ontstaan. Deze stoom is ongeschikt voor het aandrijven van een stoomturbine, maar voldoet prima voor het aandrijven van een stoommachine of voor de overdracht van warmte. Er wordt veelal gebruikgemaakt van verzadigde stoom die bij hogere druk is gegenereerd.
Terug naar de inhoudsopgave

Volume

De inhoud van een bepaalde ruimte. De eenheid die volgens het SI-stelsel gehanteerd wordt is: m3. Andere eenheden zijn bijvoorbeeld: cubic inch en imperial fluid ounce (oz).
Terug naar de inhoudsopgave

Voordruk

Druk die (vóór de condenspot) op het stoomnet staat. Wanneer de voordruk lager is dan de tegendruk zal de condenspot geen condensaat afvoeren.
Terug naar de inhoudsopgave

Warmte (Q)

Warmte is de overdracht van energie door een verschil in temperatuur. Het verwarmen van bijvoorbeeld water in een warmtewisselaar gebeurt door het temperatuursverschil van de stoom en het water.
Terug naar de inhoudsopgave

Warmte-inhoud (U)

De totale warmte die in de stoom is opgesloten. Het verschil tussen enthalpie en warmte-inhoud is: de enthalpie neemt de energie die is opgeslagen in de vorm van druk ook mee, en de warmte inhoud niet.
Terug naar de inhoudsopgave

Warmteoverdracht

Het overdragen van thermische-energie (of warmte) van de ene stof naar de andere stof (van warm naar koud).
Terug naar de inhoudsopgave

Warmtewisselaar

Toestel waarin warmte wordt overgedragen. Zoals een tegenstroom apparaat.
Terug naar de inhoudsopgave

Waterfilm

Dun laagje water. Een waterfilm treedt op, door condensatie van de stoom aan de binnenkant van een stoomleiding.
Terug naar de inhoudsopgave

Waterbehandeling

Behandeling van water met additieven, speciale chemicaliën, om het water geschikt te maken als voedingswater voor een stoomketel. Waterbehandeling in noodzakelijk om schade, slijtage aan stoomketels te voorkomen.
Terug naar de inhoudsopgave

Waterslag

Wanneer zich water ophoopt in een (stoom)leiding, dan kan dit water door de stoom als een “prop” met hoge snelheid (ca. 100 km/u!) door de leiding worden meegevoerd . Wanneer deze prop vervolgens tegen een afsluiter of bocht aan botst, kan daarbij een grote hoeveelheid kinetische energie vrijkomen. Dit fenomeen wordt “waterslag” genoemd.  Vaak gaat waterslag daarom gepaard met grote schade aan het stoomnet en appendages. Een goede reden om condenspotten te gebruiken om eventueel water/condensaat in stoomleidingen af te voeren.
Terug naar de inhoudsopgave

Linkedin Twitter Facebook Youtube Google+ Pinterest
Printen Email
Econosto