Hydranten

Zoekresultaten en specificaties

Artikelnaam: Merk: VAG
Voorraadartikel: Nee Serie:
Fig.:
Een hydrant in de volksmond ook wel brandkraan genoemd is een aftappunt voor de brandweer. Middels een hydrant wordt de watervoorziening zeker gesteld door bluswater rechtstreeks af te tappen van het drinkwaternet.

Hydranten kennen we in ondergrondse en bovengrondse uitvoering. De verschillende uitvoeringsvormen zijn afzonderlijk beschreven in EN normen.

DIN EN 14339 „Ondergrondse hydranten“ (Voorheen DIN 3221) zijn onder te verdelen in de uitvoeringen:
 • A1
 • AD1
 • AD2
 • B1
 • BD1
 • BD2
DIN EN 14384 „Bovengrondse hydranten“ (Voorheen DIN 3222) zijn onder te verdelen in de uitvoeringen:
 • AU
 • AUD
 • AFU
 • AFUD
 • BU
 • BUD
 • BFU
 • BFUD
Deze afkortingen hebben de volgende betekenis:
A - Voorzien van automatische drainaige
B - Niet voorzien van automatische drainage
D - tweevoudige klepafdichting
1 -- mit unteren, 2 mit seitlichem Anschluss (nur bei Unterflurhydranten)
F -- mit Fallmantel (nur bei Überflurhydranten)

Hydranten worden voorzien van zgn. Storz koppelingen. De standaard Europees gebruikte coderingen voor hydranten met betrekking tot de nokafstand zijn:
A: nokafstand: 133 mm geschikt voor slangdiameter: 110 of 150 mm
B: nokafstand: 89 mm geschikt voor slangdiameter: 75 mm
C52: nokafstand: 66 mm geschikt voor slangdiameter: 52 mm
C42: nokafstand: 66 mm geschikt voor slangdiameter: 42 mm

In tegenstelling tot andere Europese landen gebruikt men in Nederland Storz koppelingen met een nokafstand 81mm ipv de nokafstand B (89mm) uit de EN norm.
Linkedin Twitter Facebook Youtube Google+ Pinterest
Printen Email
Econosto