Econosto Academy


Welkom bij de Econosto Academy

 "Learning is a source of happiness" - Leonardo Da Vinci

In onze kenniseconomie is kennisoverdracht essentieel. Als toonaangevende leverancier ziet Econosto het als haar taak om kennis over te dragen aan – en ervaringen te delen met – relaties en hun medewerkers. Daarbij hanteren we, conform onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de triple-P benadering: 

People, Planet en Profit.

  • People: goed opgeleide medewerkers die op de hoogte zijn van de nieuwste stand van de techniek en regelgeving zorgen voor een veilige en energiezuinige installatie. 
  • Planet: duurzaam gebruik van grondstoffen is in onze cursussen een steeds terugkerend onderwerp. 
  • Profit: dat duurzaamheid samengaat met winst behoeft hier geen betoog. Energiezuinige producten, verwerkt in energiezuinige installaties, beschermen niet alleen ons milieu maar leveren ook aanzienlijke besparingen op.

Econosto biedt u vijf praktische eendaagse cursussen, waarin theorie met de praktijk wordt afgewisseld. De al decennia lopende cursus is 'Stoom & condensaattechniek‘ is de meest bekende. Econosto komt immers voort uit het in 1892 opgerichte Bureau voor Economische Stoomproductie.

Naast het vaste cursusaanbod organiseren wij regelmatig interessante seminars op diverse vakgebieden. Tijdens deze seminars praten we u in een aangename ambiance en een ontspannen sfeer in korte tijd bij over actuele ontwikkelingen binnen ons en uw vakgebied. Veel van deze seminars zijn het resultaat van samenwerking met gerenommeerde leveranciers en gereputeerde sprekers.

Aan installaties worden steeds hogere eisen gesteld. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan duurzaamheid en veiligheid. Als Econosto beschikken we over de nodige technische artikelen welke u kunt raadplegen. Wij zullen deze regelmatig aanvullen.

Linkedin Twitter Facebook Youtube
Printen Email
Econosto