Academy Cursusaanbod

In onze kennis economie is kennisoverdracht essentieel. Als toonaangevende leverancier zien wij het als onze taak om  kennis over te dragen en ervaringen te delen. Als geen ander realiseren wij ons dat het opleiden van uw medewerkers een investering is in tijd en geld.

Daarentegen zijn medewerkers die over de juiste competenties  beschikken goud waard voor uw organisatie. Anders gezegd: If you think training is expensive, try incompetence.

ERIKS/Econosto biedt u vijf praktische eendaagse cursussen, waarin theorie met de praktijk wordt afgewisseld.

 

​Basiscursus afsluiters

Elke installatie bevat appendages. Of het nu een procesinstallatie is of een installatie waar voedingsmiddelen worden geproduceerd. En of u nu aan boord van een schip werkt, in een rioolwaterzuivering of in de (petro)chemie: overal maken appendages deel uit van installaties waar met gassen, vloeistoffen of poeders wordt gewerkt.

 

Stoom- en condensaattechniek

Stoom wordt vaak ouderwets gevonden en geassocieerd met onder andere stoomlocomotieven. De realiteit is echter dat meer dan 80% van de productiebedrijven stoom gebruikt als belangrijkste energiedrager. Naast toepassing als warmtetransportmiddel wordt stoom ook gebruikt als aandrijfmedium in warmtekrachtcentrales. Stoom is dan ook zeker niet ouderwets, maar biedt volop perspectieven tot ver in de 21e eeuw!
 

Ontwerpen van stoom- en condensaatsystemen


Adviseurs en installateurs krijgen regelmatig te maken met stoominstallaties. Naast de juiste montage van appendages behoort ook het ontwerp van het stoomleidingnet optimaal te zijn. Om dit leidingnet goed te ontwerpen, is kennis nodig over de regelgeving, het berekenen van leidingdiameters, aandachtspunten bij de montage en de selectie van materialen en appendages binnen de huidige wet- en regelgeving.


Ketelhuismanagement

Een van de meest essentiële voorwaarden voor de continuïteit van het productieproces is het ongestoord functioneren van de ketelinstallatie. Maar al te vaak treden storingen in de energieproductie op ten gevolge van slibvorming, corrosie en steenafzetting. Hierdoor worden aanzienlijke verliezen geleden, wat resulteert in hoge energiekosten.


 

Veilig en energiezuinig drinkwater

Bestaande, maar ook nieuwe drinkwaterinstallaties functioneren zelden optimaal doordat ze zijn ontworpen volgens traditionele regels en gewoontes. Gevolg: druk- en temperatuurschommelingen die het comfort negatief beïnvloeden. Daarnaast is het risico op groei van legionellabacteriën groot in installaties voor warm, maar vooral voor koud tapwater.

Linkedin Twitter Facebook Youtube
Printen Email
Econosto