Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
 
Econosto Nederland bv besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op deze website bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit wordt gedaan, kan Econosto Nederland bv niet garanderen dat alle getoonde informatie geheel juist, volledig dan wel actueel is.
 
Door de intrinsieke aard van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website opgenomen informatie.
 
Econosto Nederland bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Econosto Nederland bv.

Op al onze offertes, aanbiedingen en daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden van Econosto Nederland bv uit 2014.
 

 

Linkedin Twitter Facebook Youtube Google+ Pinterest
Printen Email
Econosto