Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering. In het besef dat ook de verre toekomst duurzaam moet zijn, heeft Econosto het onderwerp MVO op de gebruikelijke pragmatische manier aangepakt en ondervonden dat het bouwen van een duurzame mondiale toekomst niet alleen een verheven ambitie is maar dat er ook praktische voordelen te behalen zijn.
 
Duurzame ontwikkeling wordt gedefinieerd als de ontwikkeling die in de behoeftes van vandaag voorziet zonder de behoeftes van volgende generaties in gevaar te brengen. Dit kan niet worden bereikt door het veranderen van afzonderlijke eenheden maar vereist een integrale aanpak. Dit varieert van investeringen in innovaties tot specifieke verbeteringen zoals het aanbieden van energiebesparende oplossingen, emissiebeperking en het verhogen van de veiligheid op de werkplek. Een aantal voorbeelden:

Duurzame productoplossingen:

  • Econ® balgafsluiters 100% emissievrij
  • Pilot Operated Safety valves
  • Verlaging CO2 uitstoot condenspotten
  • Legionellapreventie
  • Low power magneetventielen
  • Persluchtbesparende klepstandstellers

 

 

Meetbare doelen:

  • ERIKS: ISO 14001 certificaat
  • Digitale facturen per e-mail
  • A/B label leaseauto’s
  • Energiezuinige printers
Kijk voor meer informatie op de website van ERIKS
Linkedin Twitter Facebook Youtube
Printen Email
Econosto