GTNC

Algemene Inkoopvoorwaarden


Op al onze offerteaanvragen, bestellingen/inkooporders en daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden van Econosto Nederland bv.

Downloaden Algemene inkoopvoorwaarden

General Terms and Conditions of Purchase 

All our inquiries, orders / purchase orders and commitments arising from such are subject to the General Purchase Terms and Conditions of Econosto Nederland bv.

Download General Purchase Terms and Conditions

Linkedin Twitter Facebook Youtube Google+ Pinterest
Printen Email
Econosto