Chemelot Campus - Adviesrol Econosto bij stoom- en heetwatersystemen

  

In januari jl. is op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen gestart met de bouw van het ruim 18.000 m2 grote ontmoetings-, onderwijs- en researchcentrum Center Court. Econosto nam op verzoek van de aannemer de rol van engineeringbureau op zich, beoordeelde en verbeterde samen met installateur M-Tech uit Breda het installatieontwerp en zag bijna alle verbetervoorstellen – ondanks de stevige budgettaire consequenties – gehonoreerd worden.

Center Court cruciaal voor ontwikkeling Chemelot Campus

Het Center Court zal vanaf medio 2016 onderdak bieden aan Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), het Maastricht Science Programme van de Universiteit Maastricht en het DSM Innovation Center. Daarnaast biedt het centraal gelegen gebouw uitgebreide conferentiemogelijkheden en horecavoorzieningen. Het moet dan ook het kloppende hart van de Chemelot Campus worden.

Engineering en installatie in één hand

Steef Voermans, Application Engineer Stoom bij Econosto: “Om te zorgen dat de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische disciplines naadloos op elkaar aansluiten en om te waarborgen dat de strikte regelgeving ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu wordt nageleefd, heeft Brightlands Chemelot Campus de bouw van Center Court integraal gegund aan één hoofdaannemer. Econosto is vervolgens door de aannemer gevraagd om het initiële systeemontwerp en het bestek voor de stoom- en heetwatersystemen voor de onderzoekslaboratoria van Universiteit Maastricht en CHILL te beoordelen én een partij aan te dragen die zowel de engineering als de installatie van deze systemen voor zijn rekening kan nemen. In M-Tech hebben we hiervoor de juiste partner gevonden.”

M-Tech: van onderhoud tot turnkey oplevering

 “Ons bedrijf heeft zich gespecialiseerd in installatietechniek en apparatenbouw en zijn actief in diverse sectoren, waaronder utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, gezondheidszorg, overheid en de voedingsmiddelenindustrie”, vertelt projectleider Rob Theunis van M-Tech.

 

“Ook beschikken we over de nodige knowhow op het gebied van stoom- en condensaattechniek. De scope van onze activiteiten loopt uiteen van regulier onderhoudswerk tot en met de engineering, uitvoering en turnkey oplevering van complete installaties.”

Geheel herzien ontwerp en bestek

Nadat Theunis in overleg met de aannemer had vastgesteld dat het ontwerp en het bestek op veel punten voor verbetering vatbaar waren, rekende Econosto samen met M-Tech het ontwerp kritisch door. “Daarbij hebben we ook gekeken naar de toepasbaarheid van de voorgeschreven materialen”, aldus Voermans. “Veel appendages waren in gietijzer – en soms zelfs in koper – voorgeschreven. En hoewel gietijzer nog steeds is toegestaan in stoomapplicaties, hebben we toch nodulair gietijzer geadviseerd. Dat is taaier, sterker en dus veiliger, bijvoorbeeld in geval van waterslag. Daarnaast hebben we alle leidingdiameters herrekend, de juiste appendages bepaald en verbetervoorstellen gedaan. Op basis hiervan is het definitieve ontwerp vastgesteld.” Theunis: “Dat ontwerp viel overigens wel duurder uit dan oorspronkelijk was begroot, maar omdat alle prijsverhogende factoren waren terug te voeren op verhoging van kwaliteit en veiligheid, ging de aannemer hierin volledig met ons mee.”

Expect more: óók engineering en technisch advies

Hoewel Econosto voor Center Court een mooi pakket appendages – waaronder condenspotten, filters, afsluiters, regelkleppen, afdichtingen en manometers – mag leveren, ligt de nadruk bij dit project toch met name op de levering van expertise tijdens de ontwerp- en engineeringfase. Kennis en ervaring hebben – samen met de krachtenbundeling tussen Econosto en M-Tech – immers geleid tot een significant beter installatieontwerp.

Linkedin Twitter Facebook Youtube Google+ Pinterest
Printen Email
Econosto