Econ® Remote Valve Control systemen: totaaloplossingen op maat

 

Expertise ERIKS Econosto Process Control breder inzetbaar in tal van sectoren

ERIKS Econosto beschikt over jarenlange ervaring met het – in het bijzonder voor maritieme en offshore-installaties – ontwerpen, samenbouwen en testen van Remote Valve Control systemen en tankinhoudsmeetsystemen. Vanzelfsprekend is deze expertise echter ook beschikbaar voor andere branches, zoals de voedingsmiddelenindustrie, de OEM-markt, de algemene industrie en de (petro)chemische industrie.

Voor de maritieme sector levert ERIKS Econosto Remote Valve Control systemen op maat voor onder meer ballast-, lading-, bilge- en brandstofsystemen. Econ® Remote Valve Control systemen worden op klantspecificatie in eigen huis ontworpen, gemonteerd, getest en in bedrijf gesteld. Afhankelijk van uw wensen worden de systemen hydraulisch, pneumatisch, elektrisch of elektrisch-hydraulisch uitgevoerd. De besturingen kunnen onafhankelijk werken, maar ook met de centrale besturing van het schip – of met industriële procesautomatiseringssystemen – worden geïntegreerd.

Van ontwerp tot ingebruikname

Om een oplossing te ontwerpen die optimaal aan uw wensen tegemoet komt, werken we in elke projectfase nauw met u samen. Zo overleggen we in de engineeringfase over de toepasselijke eisen en selecteren we vervolgens in samenspraak met u de meest geschikte componenten van diverse A-fabricaten, waaronder ons eigen Econ®-label. Na voltooiing en goedkeuring van het ontwerp worden uw systemen in onze eigen werkplaatsen gebouwd en getest, waarna ze aan u worden geleverd. Desgewenst begeleiden de monteurs van ons Field Service Team overal ter wereld de installatie en inbedrijfstelling op locatie. Van begin tot eind kunt u bovendien rekenen op deskundig projectmanagement.
 

Praktijkvoorbeeld: Heerema H-851 launch barge

Onze werkwijze wordt goed geïllustreerd door het maritieme project ‘Heerema H-851’, dat de ombouw van een launch barge van Heerema Marine Contracting behelst. Dit werkvaartuig wordt ingezet voor het plaatsen van offshore platforms en de bijbehorende jackets (de ondersteunende constructies). Bij deze werkzaamheden moet snel ballast aan boord kunnen worden genomen om de diepgang te vergroten. In nauw overleg met de klant hebben we – als aanvulling op het bestaande ballastsysteem met pompen – een Rapid Ballast System met afstandbediende vlinderkleppen samengesteld. 

 

Met behulp van dit systeem kan gemiddeld 40 ton water per uur worden ingenomen.ERIKS Econosto was bij dit project onder meer verantwoordelijk voor de engineering en voor de levering – inclusief bijbehorende documentatie – van afsluiters, aandrijvingen, pneumatische en hydraulische componenten en meet- en regelsystemen. Daarnaast zorgden onze specialisten voor de begeleiding bij de installatie door de Chinese scheepswerf, bij het opstarten en testen van de systemen en bij de sea trials.Meetsystemen

Naast Remote Valve Control systemen leveren we een compleet pakket instrumentatie voor druk-, temperatuur- en niveaumeting aan (onder meer) tanks, bilges, pompen en motoren aan boord van schepen en offshore-installaties. Als systeemleverancier beperken we ons daarbij niet tot de levering van losse componenten, maar bieden we u binnen ons totaalconcept oplossingen op maat op het gebied van afsluiters en appendages, meet- en regeltechnische componenten, procesbesturing, samengebouwde (sub)systemen en voor klantspecifieke applicaties. We kiezen daarbij voor een integrale systeembenadering die u optimaal ontzorgt.
 

Gerelateerde artikelen

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Veltrop

Linkedin Twitter Facebook Youtube Google+ Pinterest
Printen Email
Econosto