Cursus Ontwerpen van Stoom- en condensaatsystemen

Adviseurs en installateurs die zich bezighouden met klimaatinstallaties krijgen regelmatig te maken met stoominstallaties in de gezondheidszorg en de industrie. Het leidingnet voor stoom en condenstransport en de bijbehorende appendages worden veelal door deze installateurs ontworpen en gemonteerd.

Om dit leidingnet goed te ontwerpen, is kennis nodig over de regelgeving, het berekenen van leidingdiameters, aandachtspunten bij de montage en de selectie van materialen en appendages binnen de huidige wet- en regelgeving.

Het leidingnet vanaf de stoombron tot aan de gebruiker, inclusief de condenssystemen, zijn onderwerp van de cursus. Tijdens de cursus wordt er van uitgegaan dat verzadigde stoom onder een druk van maximaal 20 bar wordt aangeleverd vanuit een stoomgenerator of ketelhuis.

Aan de hand van een eenvoudig leidingschema wordt tijdens de cursus ingegaan op alle fasen van het ontwerpproces.

Na een introductie in de eigenschappen van stoom worden enkele belangrijke aspecten, zoals ontwatering, ontluchting en expansie, behandeld. De diameters van stoom- en condensleidingen worden bepaald met behulp van een (freeware) softwareprogramma.

Verder wordt aandacht besteed aan regelgeving, drukvermindering, de selectie van appendages en condenspotten en het verpompen van condens. De werking van appendages wordt gedemonstreerd aan de hand van een werkende stoominstallatie. De nadruk ligt echter op het ontwerpen en berekenen van het leidingnet.

 


Voor wie is deze cursus bestemd?
Deze cursus is met name bestemd voor onderhouds- en productietechnici die werkzaam zijn in ketelhuizen en stoominstallaties, maar ook voor technici afkomstig van ingenieursbureaus en adviseurs. Deze cursus is een vervolg op onze cursus Stoom & Condensaattechniek. Enige kennis van stoomsystemen is aanbevolen.

Gewenste vooropleiding MBO/HBO

Cursusdata 2019

  • 20 november 2019
Cursussen vinden plaats bij ERIKS te Capelle aan den IJssel.

Voor cursusdata in 2020 verwijzen wij u graag naar www.eriks.nl/services

Prijzen / voorwaarden
De kosten bedragen € 470,- p.p. inclusief lunch en hand-out.

De cursist kan kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de cursus.
De cursus gaat door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft ERIKS/Econosto het recht de cursus te annuleren.
 


 

Linkedin Twitter Facebook Youtube
Printen Email
Econosto