Stoomadvies reduceert onderhoudskosten Promelca met 60%

   

Om een optimale productkwaliteit te waarborgen, besteedt melkpoederproducent Promelca uit Gorinchem veel aandacht aan het verbeteren en optimaliseren van haar productieprocessen. De technische dienst van Promelca werkt hierbij intensief samen met ERIKS/Econosto. En dat loont: een onlangs op advies van ERIKS/Econosto uitgevoerde technische aanpassing leverde zowel een veiliger productieproces als een jaarlijkse besparing van bijna  € 4.000,- op!

Het probleem waarvoor de TD van Promelca een beroep deed op ERIKS/Econosto, betrof enkele kogelkranen in de sproeidroogtorens die als gevolg van lekkage de kwaliteit van het product – met name de houdbaarheid, een van de belangrijkste eigenschappen van melkpoeder – zou kunnen beïnvloeden.

De oude situatie

De leidingen waardoor tijdens het droogproces van de melk lecithine en stoom in twee sproeidroogtorens worden geïnjecteerd, werden na elke productiebatch gereinigd met stoom. Voor de aansturing van dit reinigingsproces paste Promelca pneumatisch bediende kogelkranen toe.
Door de hoge druk tijdens bedrijf lekte echter stoom weg via de afdichtingen van de kogelkranen, waardoor zich achter de kogel condensaat verzamelde. Als gevolg daarvan ontstond een lekweg in de kogelkranen en lekte in gesloten positie condensaat in de sproeidroogtorens, wat ten koste zou kunnen gaan van de beoogde hoge productkwaliteit. Om dit te voorkomen, verving de TD van Promelca de kogelkranen gemiddeld elke twee maanden.

 

Procesoptimalisatie

Na inventarisatie van de situatie en het opnemen van de procesgegevens van de stoominstallatie adviseerde ERIKS/Econosto om de installatie aan te passen door andere componenten op een andere locatie te installeren. De lekkende kogelkranen zijn hierbij vervangen door pneumatisch bediende Schubert & Salzer klepafsluiters in combinatie met een beluchter en een aftapkraan. Zo kan de leiding voor lecithine worden afgesloten zodra de productiebatch stopt, waarna deze na het reinigen met stoom kan worden ontwaterd. Zo kan er geen condensaat meer in de sproeidroogtorens lekken en is de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd.

 


Directe besparing

Dankzij de technische aanpassingen kon bovendien het tweemaandelijkse onderhoud worden vervangen door een jaarlijkse inspectiebeurt. En dát levert voor de twee sproeidroogtorens samen een structurele besparing op onderhoudskosten op van bijna € 4.000,- per jaar. De terugverdientijd van de gedane investering bedraagt daarmee minder dan 10 maanden!
 

 

   

Linkedin Twitter Facebook Youtube Google+ Pinterest
Printen Email
Econosto